Algemene voorwaarden

Van Soest adviseurs is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs onder nummer 8683. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden, welke op 21 februari 2011 onder nummer 51/2011 zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht door het het Register Belastingadviseurs van overeenkomstige toepassing.

Algemene voorwaarden downloaden
© van Soest – Fiscaaladvies – 2014